Inge Meijer

Inge Meijer is in 2012 afgestudeerd aan de kunstacademie ArtEZ in Arnhem. Naar aanleiding van haar afstudeerfilm “Er helemaal tussenuit “ is Inge Meijer gevraagd te komen wonen in de kunstenaarsresidentie Schloss Ringenberg in het afgezonderde dorpje Hamminkeln, net over de Duitse grens. Ze woont nu voor een half jaar in een barok kasteel.

Inge Meijer met hondHaar film Er helemaal tussenuit won de Hendrik Valk Prijs 2012. De Jury: “De film is een prachtige documentaire over het lief en leed van een groep mensen in een Hollands recreatiepark. Het verhaal wordt kernachtig verteld, in sprekende beelden, maar ook met een duidelijke gelaagdheid. Thema’s als de omgang met de natuur, de vrije tijdsbesteding, de sociale cohesie binnen de groep, het ouder worden en zelfs de dood, alles komt in deze professioneel gemaakte documentaire aan bod. Juist de combinatie van deze diepere gelaagdheid met een sterke, esthetische vorm maakt dit kunstwerk tot een mooie synthese – of is ‘cross over een beter woord? – van beeldende kunst en filmkunst.” Jury: Hedwig Saam, Rosemin Hendriks, Else Valk.

Tijdens haar presentatie voor YAA liet zij ondermeer een fragment zien uit Wassen, knippen, watergolven. In kapsalon Alma in een bejaardenhuis wordt een indringend beeld gegeven van het verouderingsproces van de mens. De film roept ook de vraag op: Als ik daar straks zit, hoe zie ik er dan uit en hoe gaat het dan met mij.