Financiële bijdrage

U kunt op verschillende manieren financieel bijdragen. Alle donaties vanaf € 50,- zijn welkom.

U kunt ook contact opnemen met Janneke Tigchelaar, janneke@youngartsupportamsterdam.nl

 


 Eenmalig geven

U kunt direct een donatie doen van € 50,- of meer via Ideal. U ontvangt:

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse uitreiking van de YAA-awards aan 5 verkozen kunstenaars
 • Uitnodigingen voor de exposities en voorstellingen van YAA-award winnaars
 • Nieuwsbrief

Geven via iDeal


Eenmalig een project van een YAA-award winnaar ondersteunen

U geeft eenmalig € 1.500,- voor een project van een YAA-award winnaar
U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL98 INGB 0006494540  tnv Young Artsupport Amsterdam.

U ontvangt:

 • Privé uitnodigingen van activiteiten en exposities van de kunstenaar
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse uitreiking van de YAA-awards aan de verkozen kunstenaars
 • Nieuwsbrief

Jaarlijks doneren

U doneert jaarlijks € 50,- of meer. De eerste betaling gaat via iDeal. Daarna incasseren wij uw gift via uw machtiging.

U ontvangt:

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse uitreiking van de YAA-awards aan de uitverkoren kunstenaars
 • Uitnodiging voor de exposities en voorstellingen van YAA-award winnaars.
 • Nieuwsbrief

Geven via iDeal       Geven via Machtiging


Periodiek schenken

U geeft 5 jaar lang eenzelfde bedrag. Bij een periodieke schenking geldt geen limiet aan het drempelbedrag en het maximum.

U ontvangt

 • U krijgt jaarlijks de gegevens van 10 door onze partners genomineerde kunstenaars en kiest uw favorieten. Vijf van hen ontvangen de YAA-award.
 • U krijgt een uitnodiging voor de jaarlijkse uitreiking van de YAA-award aan de vijf winnaars .
 • U krijgt uitnodigingen voor de exposities en voorstellingen van YAA-award winnaars.
 • U ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief

De belastingen verplichten u een overeenkomst met YAA af te sluiten waarin u vastlegt dat u  (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken.

De belastingdienst heeft een voorbeeld van een overeenkomst tussen schenker en ontvanger.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf

U kunt zowel het formulier van de schenker als de ontvanger ingevuld naar YAA sturen digitaal ofwel per post. U ontvangt het formulier van de schenker ondertekend terug.

marianne@youngartsupportamsterdam.nl Marianne Harten

Gillis van Ledenberchstraat 118b 20152 VL  Amsterdam

Geven via Machtiging

Aftrek van belastingen
YAA heeft een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag (1% van het inkomen) en het maximum (10% van het inkomen). De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften. Periodieke giften zijn van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor voorbeelden van het berekenen van aftrek zie hier