Doneren via Machtiging

Bedrag per jaar (minimaal € 50,-) *

Periode *
5 jaaronbepaalde tijd

Rekeningnummer IBAN *
Voorvoegsel *

Voornamen (voluit) en Achternaam *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Postcode en woonplaats *

Land *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Waarom geeft u? *