Geven aan YAA

Wilt u aan ons schenken? Dat kan op twee manieren.

PERIODIEK SCHENKEN  

Doneren voor kunst is financieel aantrekkelijk. YAA is een culturele ANBI. Bij een periodieke schenking (vijf jaar) kunt u 125% van het bedrag dat u schenkt van uw belasting aftrekken. Als YAA zijn we aangesloten bij het Prins Bernard Cultuurfonds. U krijgt via dit fonds jaarlijks het document dat u nodig heeft voor uw belasting Als u een jonge kunstenaar wilt supporten, ga dan naar yaa.geefaanfonds.nl/doneren. Vul een bedrag in. De rest wijst zich vanzelf. 

EENMALIG SCHENKEN 

U kunt ook eenmalig schenken. Wij zijn een ANBI instelling maar of u ook belasting voordeel heeft is afhankelijk of u met uw gift de drempel haalt. 

U kunt dan rechtstreeks aan YAA doneren door uw schenking te storten op rekening nummer NL 98 INGB 0006 4945 40 onder vermelding van YAA.

Culturele ANBI

Artsupport Amsterdam (YAA) is een Culturele ANBI.
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op haar internetsite een aantal gegevens publiceren. Een deel van deze gegevens kunt u vinden op de diverse (sub) pagina’s onder Culturele ANBI. De Stichting Young Artfund Amsterdam is opgericht op 31 oktober 2012. De naam van de Stichting is per 10 mei 2017 gewijzigd in Stichting Young Artsupport Amsterdam. De Stichting is gevestigd op: Jan Luijkenstraat 36II 1071CR Amsterdam.

Het RSIN fiscaal nummer ANBI van de Stichting is: 852098388. De inschrijving in het register van de KvK is onder nummer 56380356.

Doelstelling Statuten YAA

Het met financiële middelen en giften in natura – verkregen via donaties, subsidies, legaten en andere verkrijgingen – ondersteunen van visuele kunsten, theatermuziek en andere culturele producties/evenementen van jonge veelbelovende kunstenaars, die zonder de financiële en immateriële steun van derden niet tot stand zouden kunnen komen.

Bestuursleden (onbezoldigd)

  • Marianne Harten, voorzitter / secretaris
  • Maaike de Graaff, lid
  • Wies Rosenboom, lid